Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń, skierujemy cię do odpowiedniego specjalisty w dziale technicznym
 

dyr. Działu Technicznego
tel. +48 502 361 458

Zapraszamy na warsztaty omawiające wymagania RODO

Warsztaty ORACLE oraz Goldenore

Rozporządzenie RODO a komponenty Oracle Database Security

W imieniu Oracle Polska oraz Goldenore zapraszamy na warsztaty omawiające szereg kluczowych wymagań RODO oraz odpowiadające im komponenty Oracle Database Security24 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Będzie ono miało bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich już od 25 maja 2018 r.

Technologie i produkty Oracle Database Security mogą pomóc organizacjom szybciej spełnić wymagania RODO, ponieważ pozwalają na rozwiązywanie problemów w tej dziedzinie w sposób zautomatyzowany, transparentny i wydajny.

Warsztaty przeznaczone są dla Klientów sektora administracji publicznej. Ze względu na połączony charakter wiedzy prawnej oraz technologicznej zapraszamy zespoły składające się z Dyrektorów IT, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Dyrektorów Departamentów Prawnych.

Agenda

09.30 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 11.00
Prawne aspekty ochrony danych osobowych w świetle Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Gerard Karp, partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

 • Zakres stosowania RODO, zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,
 • Prawa podmiotów danych m.in. nowe prawa do bycia zapomnianym i do przeniesienia danych, a także profilowanie i zautomatyzowane decyzje,
 • Obowiązki administratorów,
 • Nowości w bezpieczeństwie przetwarzanych danych osobowych takich jak privacy by design & privacy by default, Data Protection Impact Assessment oraz nowa rola Inspektora Ochrony Danych,
 • Skutki naruszenia przepisów Rozporządzenia, w szczególności nowe, wielomilionowe kary administracyjne,
 • Transfer danych do krajów trzecich,
 • Współpraca z organami nadzorczymi.

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 14.00
Ochrona repozytorium bazodanowego. Eksperci Oracle Polska oraz Goldenore w zakresie bezpieczeństwa bazodanowego Marcin Kozak, Marek Domański

 • Zagrożenie utraty poufności informacji w repozytoriach zbiorów danych osobowych – słabości technologiczne
  • pliki bazodanowe
  • kopie zapasowe
  • export danych
 • Zagrożenie nadmiarowych uprawnień systemowych
  • Zagrożenie nadmiarowych uprawnień systemowych
  • audyt uprawnień systemowych
  • nieuprawniony dostęp do zbiorów danych osobowych
 • Zagrożenia związane z komunikacją między aplikacją, a repozytorium zbiorów danych osobowych
  • jak efektywnie kontrolować ruch między aplikacją, a repozytorium danych osobowych?
  • jak minimalizować ryzyko związane z nieautoryzowanym dostępem?
  • jak sprawnie audytować operacje w repozytorium danych osobowych?
 • Anonimizacja środowisk testowo-developerskich (Marek Domański, Goldenore)
  • Efektywne maskowanie, czyli jak można taniej
 • Kontrola kont uprzywilejowanych
  • Proces wnioskowania o konto
  • Proces akceptacyjny i śledzenie wniosku
  • Operacje i nagrywanie sesji uprzywilejowanej
  • Proces weryfikacji uprawnień uprzywilejowanych
DATA I MIEJSCE
Biuro Oracle Polska
Adres: Ul. Przyokopowa 31, 6 piętro, Sala SaaS
6 kwietnia 2017