Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń, skierujemy cię do odpowiedniego specjalisty w dziale technicznym
 

dyr. Działu Technicznego
tel. +48 502 361 458

Konferencja GDPR

Security and Data Governance – Aspekty prawne i technologiczne

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na konferencję organizowaną przez firmę Goldenore przy udziale Oracle Polska i kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Podczas spotkania omawiane będą prawne aspekty GDPR/RODO w kontekście najnowszych regulacji oraz biznesowe i technologiczne podejście do zarządzania danymi i bezpieczeństwem danych w oparciu o narzędzia Oracle.

Agenda

 

09:00 – 09:30 Rejestracja

 

09:30 – 10:30 Prawne aspekty ochrony danych osobowych w świetle Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

 

Gerard Karp, partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

• Zakres stosowania RODO, zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
• Prawa podmiotów danych m.in. nowe prawa do bycia zapomnianym i do przeniesienia danych, a także profilowanie i zautomatyzowane decyzje
• Obowiązki administratorów
• Nowości w bezpieczeństwie przetwarzanych danych osobowych takich jak privacy by design & privacy by default, Data Protection Impact Assessment oraz nowa rola Inspektora Ochrony Danych
• Skutki naruszenia przepisów Rozporządzenia, w szczególności nowe, wielomilionowe kary administracyjne
• Transfer danych do krajów trzecich,0250
• Współpraca z organami nadzorczymi

 

10:30 – 12:30 Ochrona repozytorium bazodanowego

 

Krzysztof Grabczak, Security and Identity Governance Director, Oracle Polska
Marcin Ładak, OCM, Ekspert Goldenore
Marek Domański, OCP, Ekspert Goldenore

• Zagrożenie utraty poufności informacji w repozytoriach zbiorów danych osobowych – słabości technologiczne
• Zagrożenie nadmiarowych uprawnień systemowych
• Zagrożenia związane z komunikacją między aplikacją, a repozytorium zbiorów danych osobowych
• Anonimizacja środowisk testowo-developerskich
• Kontrola kont uprzywilejowanych

 

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa

 

13:00 – 15:30 GDPR and Data Governance

 

Milomir Vojvodic, Business Development Director, Oracle DIS EMEA
Magdalena Bartnik, Integration Solutions Sales Manager, CEE, Oracle
Lukasz Szewczyk, Solution Architect, Goldenore
Sebastian Gawęda, Solution Architect, Goldenore

• GDPR and data management
• 10 data management imposed activities by GDPR and which one goes first
• GDPR and data governance
• Establishing data governance policies & procedures and how to start
• Creating cross-functional data governance teams as collaborative assembly lines to support GDPR
• GDPR and customer centricity
• Self-Service APIs (with data governance), master data management suite versus do-it-yourself MDM

 

15:30 – 16:30 Obiad, zakonczenie spotkania

DATA I MIEJSCE

14.09.2017 – 9:00 – 16:30
Oracle Polska, Przyokopowa 31, VI Floor, 00-001 Warszawa, Polska