Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń, skierujemy cię do odpowiedniego specjalisty w dziale technicznym
 

dyr. Działu Technicznego
tel. +48 502 361 458

Nasze referencje

Jako wykonawca Nasz zespół posiada bogate doświadczenie związane z budowaniem i zarządzaniem architekturą IT dedykowaną do przetwarzania danych
w różnych aspektach biznesowych. W ostatnich latach zrealizowaliśmy szereg usług i dostaw dla sektora bankowo – finansowego , w tym dla takich organizacji jak:

Bank Pocztowy S.A.

Wdrożenie Golden Gate

Wdrożenie rozwiązania Golden Gate oraz kontynuacja prac związanych z procesami zasilania systemu ODS Banku Pocztowego. Główny cel wdrożenia to budowa wysokowydajnego i wysokodostępnego środowiska Operational Data Store z zastosowaniem transakcyjnej replikacji realizowanej w czasie rzeczywistym. Unikalną funkcjonalnością jest zasilanie w czasie rzeczywistym za pośrednictem Oracle GoldenGate danych prezentowanych w aplikacji mobilnej.

Getin Noble Bank

Wdrożenie Oracle GoldenGate

Zrealizowaliśmy projekt wdrożenia migracji oraz replikacji danych z hurtowni danych oraz z zdanych baz pomocniczych wykorzystując rozwiązanie Oracle GoldenGate, które umożliwia pełną integrację danych w czasie rzeczywistym. Nowe środowisko służyło odciążeniu podstawowej hurtowni danych w związku z nowymi potrzebami raportowymi.

 

Wdrożenie Oracle Database Vault, Oracle Audit Vault oraz Database Firewall

Wykonaliśmy instalację i konfigurację powyższych produktów. Wykonana konfiguracja spełnia spełnia wymagania audytowe w zakresie separacji uprawnień oraz kompleksowego monitorowania dostępu użytkowników do bazy danych wraz z pełnym przeglądem wykonywanych przez nich odczytów i modyfikacji danych. Zaimplementowane polityki bezpieczeństwa pozwalają również na wykrywanie zagrożeń związanych z próbami nieautoryzowanego dostępu do danych oraz umożliwiają wczesne powiadamianie administratorów o incydentach.

 

Realizacja usług związanych z bezpieczeństwem bazy danych

W ramach prac wdrożeniowych Oracle Database Vault wykonaliśmy analizę istniejącego stanu bezpieczeństwa bazy danych, instalację i konfigurację oprogramowania niezbędnego do działania opcji DB Vault na bazie Oracle 11.2.0.4.
W skład wykonanych usług weszło także utworzenie obszarów zabezpieczonych dla poszczególnych aplikacji korzystających z bazy danych oraz nadanie uprawnień obiektowych do utworzonych obszarów zabezpieczonych w celu odseparowania administratorów bazy danych od informacji wrażliwych.

 

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstaw administracji Oracle WebLogic

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Wdrożenie Oracle GoldenGate

Przygotowanie środowiska na wdrożenie oraz utrzymanie replikacji z wykorzystaniem Oracle Golden Gate dla sektora ubezpieczeniowego. Celem projektu było wdrożenie i utrzymanie mechanizmów replikacji danych pomiędzy bazami danych z zastosowaniem zaawansowanych transformacji danych replikowanych pomiędzy bazami.

 

Realizacja projektu

Realizacja projektu dostawy infrastruktury Oracle Exadata X7-2, Oracle ZFS ZS5-2, Oracle Advanced Support Gateway Server X6-2.

 

Realizacja projektu

Zrealizowaliśmy dostawę licencji GoldenGate oraz Oracle Database Enterprise Edition, a także opcji bazodanowych wraz z roczną asystą techniczną.

Idea Bank S.A.

Realizacja projektu

Realizacja projektu dostawy infrastruktury Oracle Exadata X6-2, Oracle ZFS ZS5-2, Oracle Server X6-2

 

Realizacja projektu

Zrealizowaliśmy dostawę, instalacji i konfiguracji infrastruktury Oracle Exadata Database Machine X-62 HC Eight Rack, Oracle ZFS Storage ZS5-2, Oracle Server Z62

 

Zrealizowane dostawy dla Idea Banku
  • odnowienie posiadanych przez bank licencji ORACLE wraz z roczną asystą techniczną – Software Update License & Support
  • dostawę licencji ORACLE wraz z roczną asystą techniczną:
  • Business Intelligence Server Enterprise Edition; Interactive Dashboard; OBI EE Suite; Oracle Database Enterprise Edition; Oracle Partitioning, Oracle Diagnostic Pack
  • dostawa licencji na programy oraz hardware wraz z roczną usługą asysty technicznej.
  • licencji bazy danych Oracle Database Enterprise Edition oraz Standard Edition wraz z opcjami bazodanowymi.

Biuro Informacji Kredytowej

Realizacja dostawy rozwiązania Exadata System

W ramach projektu Exadata System dostarczyliśmy sprzęt Exadata Database Machine X5 oraz licencje Exadata Storage Software, Oracle Data Integrator 12 C, Oracle Label Security wraz z rocznym wsparciem producenta.

 

W ramach projektu wykonaliśmy:

  • usługi instalacyjne :Oracle Standard Software Installation & Configuration for Systems Service: Base, ACS Estimated Travel & Expense, Oracle Standard System Installation Service, Site Audit: Engineered Systems – Group II: Oracle Exadata Eighth or Quarter Rack Configuration Service: Onsite Delivery, Oracle Standard Software Installation & Configuration for Systems Service: OEM 11g,12c (OEM repository, Management Service, WebLogic server, 4 assets)
  • usługi wdrożenia ODI na Exadata
  • usługi upgrade OBIEE do najnowszej wersji oraz przeniesienie konfiguracji oraz integracji OBIEE z Oracle Enterprise Manager.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Realizacja projektu

Zrealizowaliśmy dostawę licencji Oracle Database Enterprise Edition oraz Oracle Partitioning wraz z roczną asystą techniczną.

PAYSAFE

Paysafe jest wiodącym światowym dostawcą kompleksowych rozwiązań płatniczych.

Infrastruktura Paysafe wykorzystuje GoldenGate do dostarczania danych w czasie rzeczywistym między różnymi relacyjnymi bazami danych, dostarczając duże ilości danych w czasie rzeczywistym do systemów BigData, minimalizując przestoje w trakcie zwykłych operacji i podczas konserwacji.