Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń, skierujemy cię do odpowiedniego specjalisty w dziale technicznym
 

dyr. Działu Technicznego
tel. +48 502 361 458

Oracle

Data Integrator

Enterprise Edition

Narzędzie Oracle Data Integrator Enterprise Edition zapewnia wydajne przemieszczanie i przekształcanie danych między platformami

przedsiębiorstwa dzięki otwartej, zintegrowanej architekturze E-LT

oraz rozszerzonej obsłudze Big Data.

Oracle Data Integrator Enterprise Edition jest idealnym rozwiązaniem do realizacji inicjatyw związanych z integracją danych w siedzibie przedsiębiorstwa lub w chmurze, np. zarządzania Big Data, architektury opartej na usługach (SOA) oraz analityki biznesowej (Business Intelligence). Dzięki prostemu w obsłudze interfejsowi oraz szerokim możliwościom rozszerzalności, Oracle Data Integrator Enterprise Edition wspomaga wydajność, ogranicza koszty rozwoju oraz obniża całkowite koszty utrzymania w architekturach ukierunkowanych na dane. Oprogramowanie Oracle Data Integrator Enterprise Edition jest w pełni zintegrowane z narzędziami Oracle Fusion Middleware, Oracle GoldenGate, Oracle Database, Oracle Big Data Appliance oraz Exdata, umożliwiając wydajne przetwarzanie wszystkich danych na potrzeby przedsiębiorstwa. Oracle Data Integrator Enterprise Edition ma strukturę otwartą i opartą na standardach, umożliwiającą współpracę z aplikacjami zewnętrznymi oraz innymi aplikacjami Oracle.

Rozwiązania integracji danych Oracle

Oracle jest liderem rynku integracji danych, oferującym najbardziej kompleksowe w branży rozwiązania w tej dziedzinie, między innymi narzędzia Oracle Data Integrator Enterprise Edition, Oracle GoldenGate, Oracle Enterprise Data Quality, Oracle Big Data Preparation Cloud Service oraz Oracle Enterprise Metadata Management. Rozwiązania Oracle dla integracji danych zapewniają stały dostęp do aktualnych, zaufanych i niejednorodnych danych z całego przedsiębiorstwa, wspierając integrację zarówno danych analitycznych, jak i operacyjnych.

Nowości w wersji 12c

Nowe funkcje w Oracle Data Integrator Enterprise Edition 12c:

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ dzięki deklaratywnemu interfejsowi użytkownika opartemu na przepływach w sieci (flow-based). Użytkownik otrzymuje proste, ale kompleksowe i potężne narzędzie. Zdolność płynnego ponownego użycia logiki mapowania danych przyspiesza rozwój i skraca całkowity czas realizacji rozwiązania.

USPRAWNIONA FUNKCJA PARALELIZMU dodatkowo poprawia wysoką wydajność architektury narzędzia.

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ELT, zintegrowane z narzędziem Oracle GoldenGate w celu przyspieszenia i poprawy wydajności ładowania oraz przekształcania danych w czasie rzeczywistym w magazyn danych lub system Big Data. Klienci mogą w prosty sposób konfigurować i wdrażać rozwiązania magazynowania danych w czasie rzeczywistym bez negatywnego wpływu na systemy źródłowe lub zależności okien przetwarzania wsadowego.Narzędzie migracji oraz poprawiona interoperacyjność z narzędziem Oracle Warehouse Builder, zapewniające klientom narzędzia i platformę do migracji  do strategicznej platformy Oracle Data Integrator.

NARZĘDZIE MIGRACJI oraz poprawiona interoperacyjność z narzędziem Oracle Warehouse Builder, zapewniające klientom narzędzia i platformę do migracji do strategicznej platformy Oracle Data Integrator.

BEZPOŚREDNIA INTEGRACJA z Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c dla poprawy efektywności IT poprzez monitorowanie technologii i aplikacji Oracle z pojedynczej lokalizacji centralnej.

ROZSZERZONA OBSŁUGA BIG DATA poprzez ujednolicenie narzędzi integracji za pośrednictwem standardów branżowych w danych nieustrukturyzowanych/częściowo ustrukturyzowanych oraz ustrukturyzowanych.

FUNKCJE ZARZĄDZANIA WERSJĄ, pozwalające klientom na lepsze zarządzanie kodem, jak również środowiskiem rozwoju, testowania i produkcji. Obejmuje to również głęboką integrację z systemem Apache Subversion.

Upraszczanie integracji danych

Oracle Data Integrator Enterprise Edition zapewnia realizację zróżnicowanych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie integracji danych.

  • Magazynowanie danych i analityka biznesowa – dzięki wysokim wolumenom i wydajności ładowania magazynów danych, hurtowni danych, kostek OLAP oraz aplikacji analitycznych, Oracle Data Integrator w przejrzysty sposób obsługuje przyrostowe ładowanie danych i powolną zmianę wymiarów, zarządza spójnością i zgodnością danych, oraz analizuje pochodzenie danych.
  • Big Data – dzięki wbudowanej integracji z technologiami Big Data, takimi jak Spark, Pig, HDFS, Hive, HBase lub Sqoop, przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać dodatkowe źródła danych, które dotąd były zbyt duże i skomplikowane, by przynosić korzyści. Oracle zapewnia integrację technologii Big Data, wykorzystując proces oparty na metadanych, jednocześnie umożliwiając zasobom integracji danych bezproblemowe zarządzanie ekstrakcją, ładowaniem i transformacją danych wielkoskalowych..
  • Architektura zorientowana na usługi (SOA) – wykorzystanie zewnętrznych usług integracji danych oraz wdrażanie usługi danych oraz usługi transformacji, które mogą być płynnie zintegrowane w infrastrukturze SOA. Architektura Oracle Data Integrator dodatkowo zapewnia obsługę wysokowydajnego przetwarzania dużych wolumenów danych masowych w istniejącej architekturze zorientowanej na usługi.
  • Zarządzanie danymi głównymi (MDM) – infrastruktura do kompleksowej synchronizacji danych dla klientów tworzących własne koncentratory danych, pracują z pakietowymi rozwiązaniami MDM, lub koordynują hybrydowe systemy MDM ze zintegrowaną analityką procesu SOA i językiem modelowania procesów biznesowych (BPEL).
  • Migracja – wydajne ładowanie masowe danych historycznych (w tym złożonych przekształceń) z systemów istniejących do nowych systemów.  Oracle GoldenGate płynnie synchronizuje dane tak długo, jak oba systemy istnieją obok siebie, natomiast Oracle Data Integrator zapewnia niezbędną obsługę przekształceń danych.

Architektura E-LT dla wysokiej wydajności

Architektura E-LT (ekstrakcji, ładowania, transformacji) narzędzia Oracle Data Integrator Enterprise Edition wykorzystuje odrębne systemy zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS) lub silniki Big Data do przetwarzania i przekształcania danych. Dzięki temu optymalizowana jest wydajność i skalowalność oraz obniżane są całkowite koszty rozwiązania.

Zamiast polegać na osobnym konwencjonalnym serwerze przekształceń ETL, architektura E-LT oprogramowania Oracle Data Integrator Enterprise Edition generuje natywny kod dla odrębnych systemów RDBMS lub silników Big Data (np. SQL, HiveQL, PySpark, Pig Latin lub skryptów ładowania masowego). Architektura E-LT dokonuje ekstrakcji danych z odrębnych źródeł, ładuje je do systemu docelowego i wykonuje transformacje (przekształcenia) za pomocą samej bazy danych lub systemu Hadoop. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę baz danych i Big Data, Oracle Data Integrator Enterprise Edition zapewnia najwyższą wydajność i niskie koszty utrzymania. Ograniczając ruch w sieci i przekształcając dane na serwerze zawierającym dane docelowe, architektura E-LT gwarantuje najwyższą możliwą wydajność.

Obsługa systemów niejednorodnych

Oracle Data Integrator Enterprise Edition obsługuje niejednorodne zewnętrzne platformy, źródła danych i narzędzia magazynowania danych. Oracle Data Integrator Enterprise Edition wykorzystuje optymalizację pod Oracle Database na potrzeby operacji przenoszenia danych w ramach operacji E-LT, przekształcania, jakości danych i standaryzacji. Jest również w pełni zoptymalizowany pod technologie mieszane, m.in. mieszane systemy źródłowe, docelowe, aplikacje itp.

Paradygmat projektowania wysokowydajnościowego dla integracji danych

Oracle Data Integrator Enterprise Edition 12c wprowadza nowy, deklaratywny interfejs użytkownika oparty na przepływach sieci dla usprawnienia i zwiększenia efektywności pracy użytkownika. Nowy interfejs użytkownika łączy w sobie prostotę i łatwość użytkowania podejścia deklaratywnego z elastycznością i rozszerzalnością przepływów konfigurowalnych. To połączenie zapewnia uproszczenie przypadków użycia dla wspólnej integracji i wdrażania danych, skracając czas implementacji. Projektant integracji danych opisuje formaty danych źródłowych i docelowych, oraz procesy integracji danych. Użytkownik biznesowy lub developer może dzięki temu skupić się na tym, jakie dane integrować, a nie w jaki sposób to zrobić. Oracle Data Integrator Enterprise Edition generuje, wdraża i zarządza kodem wymaganym do implementacji tych procesów w różnych systemach źródłowych i docelowych.

Paradygmat jest również wzbogacony o możliwość płynnego ponownego użycia logiki mapowania danych w trakcie rozwoju, zapewniając developerom prostszą i wydajniejszą technikę opracowywania rozwiązań integracji.

Moduły wiedzy zapewniają elastyczność i rozszerzalność

Moduły wiedzy stanowią rdzeń architektury narzędzia Oracle Data Integrator Enterprise Edition. Dzięki nim wszystkie procesy w oprogramowaniu Oracle Data Integrator Enterprise Edition są modułowe, elastyczne i rozszerzalne.

Moduły wiedzy implementują rzeczywiste przepływy danych i określają szablony na potrzeby generowania kodu w różnych systemach uczestniczących w każdym procesie integracji danych.

Moduły wiedzy są generyczne, ponieważ umożliwiają generowanie przepływów danych niezależnie od reguł przekształceń. Jednocześnie mają bardzo szczegółowy charakter, ponieważ generowany przez nie kod oraz implementowana strategia integracji są precyzyjnie dopasowane do danej technologii. Oracle Data Integrator Enterprise Edition zapewnia obszerną bibliotekę Modułów wiedzy, które można dostosować na potrzeby implementacji istniejących najlepszych praktyk, od wykorzystywania niejednorodnych systemów źródłowych i/lub docelowych, po metodologie uzyskiwania najwyższej wydajności, w celu zachowania zgodności ze standardami korporacyjnymi, lub na potrzeby bazy wiedzy w organizacji zhierarchizowanej. Umożliwiając przedsiębiorstwom przechwytywanie i ponowne użycie wiedzy technicznej i najlepszych praktyk, Moduły wiedzy Oracle Data Integrator Enterprise Edition obniżają koszty utrzymania. Dzięki nim rozszerzalność funkcji produktu oparta na metadanych jest w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom integracji danych.

Wdrożenie w przedsiębiorstwie dla wysokiej dostępności i skalowalności

Narzędzie Oracle Data Integrator Enterprise Edition integruje się z oprogramowaniem Oracle Fusion Middleware jako platforma. Oprogramowanie Oracle Data Integrator Enterprise Edition zapewnia komponenty środowiska uruchomieniowego jako aplikacje Java EE, odpowiednio rozbudowane w celu pełnego wykorzystania możliwości Oracle WebLogic i Oracle Coherence. Komponenty Oracle Data Integrator Enterprise Edition zawierają wyjątkowe właściwości dla wdrożeń w całym przedsiębiorstwie, wysokiej dostępności, skalowalności i wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Wysoka dostępność (HA) i skalowalność są w pełni wspierane przez klastrowe wdrożenia komponentów Java EE. Komponenty Oracle Data Integrator Enterprise Edition wdrożone na serwerze Oracle WebLogic Server korzystają z możliwości klastrowania na potrzeby skalowalności, w tym tworzenia puli połączeń JDBC oraz bilansowania ładowania. Ponadto, oprócz możliwości HA dziedziczonych przez klastry, agent środowiska uruchomieniowego obsługuje także mechanizm ponownej próby połączenia na potrzeby przejrzystego odzyskiwania sesji działających w repozytoriach, zapisywanych w silnikach bazy danych z funkcją HA, np. Oracle RAC.

Ujednolicenie administracji i zarządzania

Narzędzie Oracle Data Integrator Enterprise Edition upraszcza złożone wdrożenia ukierunkowane na dane poprzez poprawę widoczności i funkcji kontrolnych dla ujednoliconego zestawu interfejsów zarządzania.

Konsola edycji (Edition Console) oprogramowania Oracle Application Development Framework wykorzystuje platformę programistyczną Oracle Application Development Framework (ADF) oraz platformę Ajax w celu usprawnienia obsługi przez użytkownika. Za pomocą konsoli użytkownicy w działach produkcji mogą konfigurować środowisko, eksportować i importować repozytoria, zarządzać operacjami uruchomieniowymi, monitorować sesje, diagnozować błędy, przeglądać artefakty trybu projektowania oraz tworzyć raporty pochodzenia danych.

Ponadto, interfejs ten płynnie integruje się z konsolą Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Control i pozwala administratorowi na monitorowanie z poziomu pojedynczego ekranu nie tylko komponentów integracji danych, ale także pozostałych komponentów Fusion Middleware.

Aby zapewnić najwyższą wartość Oracle Data Integrator, Oracle oferuje także wtyczkę Management Pack dla narzędzia Oracle Data Integrator. Wtyczka ta wykorzystuje zaawansowane możliwości zarządzania Oracle Enterprise Manager Cloud Control, aby dostarczyć zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie dla środowisk Oracle Data Integrator, zapewniając skonsolidowany widok całej infrastruktury Oracle Data Integrator i pozwalając użytkownikowi na centralne monitorowanie i zarządzanie wszystkimi komponentami z narzędzia Oracle Enterprise Manager Cloud Control.