Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń, skierujemy cię do odpowiedniego specjalisty w dziale technicznym
 

dyr. Działu Technicznego
tel. +48 601 836 736

Oracle

GoldenGate 12C

Jako pierwsi na świecie otrzymaliśmy specjalizację
Oracle GoldenGate 12C
Warunkiem sukcesu w konkurencyjnym środowisku jest dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Wymaga to platformy pozwalającej na ujednolicenie informacji pochodzących z różnych systemów przedsiębiorstwa, bez uszczerbku dla dostępności i wydajności. Oracle GoldenGate 12c to wydajna aplikacja do przechwytywania, przekształcania i dostarczania danych o zmianach transakcji w czasie rzeczywistym, pozwalająca na dwukierunkową replikację danych na podstawie logu transakcji. Aplikacja zapewnia działanie kluczowych systemów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym

Systemy kluczowe muszą zapewniać jak najwyższą dostępność, szybki i łatwy dostęp do odpowiednich danych, oraz sprawną adaptację do zmieniających się wymagań biznesowych i informatycznych. W miarę, jak coraz więcej przedsiębiorstw przenosi swoje procesy biznesowe do sieci, wolumen transakcji rośnie wykładniczo. W związku z tym wiele organizacji potrzebuje lepszych rozwiązań w zakresie gromadzenia ogromnych ilości danych przedsiębiorstwa oraz zapewniania błyskawicznego dostępu do nich.

 

Oracle GoldenGate 12c umożliwia przechwytywanie, przekształcanie, trasowanie i dostarczanie transakcji bazodanowych w niejednorodnych systemach. Oprogramowanie usprawnia wydajność ruchu danych, przy minimalnym wpływie na działanie systemu i niskich opóźnieniach, do szerokiej gamy baz danych i platform, utrzymując przy tym spójność transakcji.

Nowości w Oracle GoldenGate 12c

Oracle GoldenGate 12c oferuje ściślejszą integrację z systemem Oracle Database i technologiami Oracle, wsparcie dodatkowych systemów niejednorodnych oraz zwiększoną wydajność. Nowości w systemie Oracle GoldenGate 12c:

OPTYMALIZACJA DLA ORACLE DATABASE 12Cc
Wsparcie architektury wielodostępowej oraz replikacja w czasie rzeczywistym oparta na chmurze.

ZINTEGROWANE DOSTARCZANIE DO SYSTEMU ORACLE DATABASE
Wykorzystywanie lekkiego API strumieniowego opracowanego specjalnie dla Oracle GoldenGate dla poprawy wydajności i skalowalności.

SKOORDYNOWANA DOSTAWA DO BAZ DANYCH INNYCH, NIŻ ORACLE
Usprawnienie szybkich procesów aplikacji oraz uproszczenie konfiguracji i zarządzania.

ZINTEGROWANE USPRAWNIENIE PRZECHWYTYWANIA DANYCH
Zwiększona wydajność i usprawniona replikacja DDL.

WIĘKSZA ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Automatyczne odrzucanie pliku, poprawione debugowanie i symbole wieloznaczne dla schematów.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO
Integracja z narzędziami Oracle Credential Store i Oracle Wallet, pozwalająca na zapisywanie i pobieranie zaszyfrowanych nazw użytkowników i haseł.

WIĘKSZA NIEJEDNORODNOŚĆ
Rozszerzenie obsługiwanych platform, takich jak Oracle MySQL, Microsoft SQL Server, Sybase i IBM DB2.

WIĘKSZA DOSTĘPNOŚĆ
Integracja z narzędziami Oracle Data Guard i Fast-Start-Fail-Over (FSFO) dla zautomatyzowanego, przejrzystego przechodzenia elementów w tryb pracy awaryjnej.

WIĘKSZE WSPARCIE APLIKACJI TECHNOLOGII ORACLE
Migracje platform bazodanowych przy krótkim czasie przestoju dla pakietu E-Business Suite, platformy Oracle ATG Web Commerce, oraz sprawna integracja z Oracle Coherence HotCache.

Oracle GoldenGate 12c pozwala klientom ograniczyć koszty obsługi IT oraz ryzyko, przy jednoczesnym skróceniu czasu osiągnięcia korzyści dla systemów operacyjnych i analitycznych. Oracle GoldenGate wykorzystuje architekturę komponentową, aby umożliwić przedsiębiorstwom rozwiązanie problemu stałej dostępności oraz  wymagań integracji w czasie rzeczywistym systemów przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się więcej o nowej wersji, zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnymi zasobami informacyjnymi.

Utrzymanie stałej dostępności kluczowych systemów

Oracle GoldenGate 12c pozwala organizacjom na wyeliminowanie przestojów spowodowanych przez planowane i nieplanowane przerwy w pracy, oraz poprawę wydajności oraz skalowalności systemu. Oprogramowanie można skonfigurować pod następujące scenariusze:

  • Operacje przy zerowym przestoju. Umożliwia nieprzerwane prowadzenie operacji biznesowych podczas aktualizacji, migracji i konserwacji systemu.
  • Odtwarzanie awaryjne i ochrona danych. Tworzenie i utrzymywanie natychmiastowego zapisu awaryjnego najnowszych danych w celu zminimalizowania czasu odtwarzania kluczowych systemów – funkcja ta jest dostępna z bazą Oracle Database w różnych wersjach i dla różnych systemów operacyjnych, oraz dla środowisk innych, niż Oracle.
  • Dystrybucja danych. Synchronizacja danych dla dystrybuowanych aplikacji w czasie rzeczywistym w różnych lokalizacjach geograficznych dla niezawodnego dostępu do danych w odpowiednim czasie.
  • Offloading zapytań. Zapewnienie wysokiej wydajności dla systemów produkcyjnych przy jednoczesnym wsparciu niezbędnych działań odczytu poprzez replikację danych między niejednorodnymi systemami źródłowymi i docelowymi.

Integracja danych w czasie rzeczywistym w całym przedsiębiorstwie

Oracle GoldenGate 12c przechwytuje i dostarcza dane o zmianach w czasie rzeczywistym do magazynów danych, nośników danych operacyjnych, systemów raportowania oraz innych baz danych OLTP (Online Transaction Processing) przy minimalnym wpływie na wydajność. Dostęp do informacji w czasie rzeczywistym pozwala na rozszerzenie wiedzy biznesowej.

  • Magazynowanie danych w czasie rzeczywistym. Ciągłe przechwytywanie i dostarczanie w czasie rzeczywistym najnowszych danych o zmianach między systemami OLTP, a magazynem danych. Oracle GoldenGate można łatwo zintegrować z narzędziem Oracle Data Integrator Enterprise Edition 12c oraz innymi rozwiązaniami do ekstrakcji, transformacji i ładowania (ETL). Oracle GoldenGate 12c posiada certyfikowaną funkcję przechwytywania i dostarczania danych do Oracle Exadata Storage Server w celu umożliwienia magazynowania danych w czasie rzeczywistym lub konsolidacji danych.
  • Raporty operacyjne. Przeniesienie raportowania z baz danych produkcji do tańszych systemów drugorzędnych, z zachowaniem bieżących danych do raportowania w czasie rzeczywistym. Oracle GoldenGate 12c obsługuje najważniejsze aplikacje Oracle, tym Oracle E-Business Suite, JD Edwards PeopleSoft oraz Siebel CRM na potrzeby raportowania operacyjnego.
  • Integracja danych operacyjnych. Integracja danych operacyjnych między systemami OLTP w czasie rzeczywistym. Umożliwienie architekturom usługowym, m.in. Oracle SOA Suite, pracy z danymi w czasie rzeczywistym poprzez publikowanie zmienionych danych w Java Message Service (JMS) za pomocą narzędzi adaptacji aplikacji Oracle GoldenGate.

Solidna architektura modułowa

Architektura oprogramowania Oracle GoldenGate składa się z trzech głównych elementów: Przechwytywania, Plików śladu oraz Dostarczania. Dzięki modułowej strukturze, każdy element może wykonywać swoje zadania niezależnie od pozostałych, przyspieszając w ten sposób replikację danych i zapewniając ich spójność.

Przechwytywanie

Moduł przechwytywania (Capture) Oracle GoldenGate współpracuje ze źródłową bazą danych i wyszukuje nowe działania transakcyjne. Moduł przechwytywania jest dostępny jako samodzielny komponent dla platform innych niż Oracle, oraz jako opcja zintegrowana dla bazy danych Oracle. Moduł przechwytywania odczytuje wyniki działań wstawiania, aktualizacji i usuwania poprzez bezpośredni dostęp do transakcyjnych logów bazy danych, a następnie natychmiast przechwytuje nowe i zmienione dane, które są kierowane do dystrybucji.

Moduł przechwytywania wyszukuje jedynie transakcje zatwierdzone, odrzucając działania pośrednie i przywracania. Dzięki temu nie tylko zmniejsza się obciążenie infrastruktury, ale eliminowane są także potencjalne niezgodności danych. Dodatkową optymalizację zapewnia grupowanie transakcji i opcjonalne funkcje kompresji.

Oracle GoldenGate 12c jest również w stanie przechwytywać wiadomości z systemu komunikacji JMS i dostarczać je w czasie rzeczywistym do niejednorodnych baz danych na potrzeby skalowalnej, niezawodnej dystrybucji danych.

Pliki śladu

Pliki śladu (Trail Files) Oracle GoldenGate zawierają informacje o operacjach bazodanowych na zmienionych danych w przenoszalnym, niezależnym od platformy formacie. Pliki śladu stanowią kluczowy element zoptymalizowanego mechanizmu kolejkowania w Oracle GoldenGate. Znajdują się na serwerze źródłowym i/lub docelowym, ale istnieją poza bazą danych, aby zapewnić niejednorodność, poprawę wydajności i zminimalizować utratę danych. Architektura taka minimalizuje wpływ systemu źródłowego, ponieważ do obsługi procesu przechwytywania danych nie są wymagane żadne dodatkowe tabele ani zapytania do bazy danych. Moduł przechwytywania odczytuje przechwycone dane raz, po czym natychmiast przenosi je do zewnętrznego pliku śladu na potrzeby dostarczenia do systemu docelowego. W przypadku awarii w systemie źródłowym i/lub docelowym, pliki śladu zawierają najnowsze dane, zapisane do momentu wystąpienia awarii. Aplikacja danych następuje po ponownym uruchomieniu systemów.

Dostarczanie

Moduł dostarczania (Delivery) Oracle GoldenGate przenosi zmienione dane transakcyjne zapisane w pliku śladu i natychmiast zapisuje je w docelowej bazie danych.  Moduł dostarczania realizuje każdą transakcję wg kolejności zatwierdzania oraz w tym samym kontekście transakcyjnym, co źródłowa baza danych, zapewniając w ten sposób zgodność i spójność referencyjną w docelowej bazie.  Obsługiwane docelowe bazy danych: Oracle Database 12c (w tym Oracle Exadata); Microsoft SQL Server; IBM DB2 (LUW), System z, System i; Sybase ASE; bazy danych działające na HP NonStop/Enscribe, SQL/MP, oraz SQL/MX, IBM Netezza, Greenplum, MySQL, PostgreSQL i TimesTen. Za pomocą narzędzi adaptacji aplikacji Oracle GoldenGate, oprogramowanie może również publikować zmienione dane w systemie komunikacji w formacie XML lub innym, a także przesyłać dane w formacie plików prostych do systemów zewnętrznych, np. ETL.

Najważniejsze cechy i korzyści

Oracle GoldenGate 12c zapewnia użytkownikowi następujące cechy i korzyści pozwalające na integrację danych w czasie rzeczywistym i zapewnienie stałej dostępności kluczowych systemów:

Dane w czasie rzeczywistym. Natychmiastowe przechwytywanie, trasowanie, przekształcanie i dostarczanie danych transakcyjnych do innych systemów z opóźnieniem poniżej sekundy. Usprawnienie procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie poprzez zapewnienie globalnego dostępu do precyzyjnych, aktualnych informacji.

Obsługa systemów niejednorodnych. Oprogramowanie obsługuje niejednorodne bazy danych i platformy dla zapewnienia pełnej elastyczności rozwiązań IT. Ekstrakcja danych z istniejących rozwiązań IT oraz obniżenie całkowitego kosztu utrzymania, przy jednoczesnym ujednoliceniu danych ze wszystkich systemów przedsiębiorstwa.

Niezawodność. Dostarczanie wszystkich zatwierdzonych rekordów do systemu docelowego, nawet w przypadku awarii sieci. Przenoszenie danych bez zakłóceń ani przerw w pracy systemu.

Wysoka wydajność, niski wpływ. Przenoszenie tysięcy transakcji na sekundę przy minimalnym wpływie na systemy źródłowe i docelowe. Dostęp do kluczowych informacji w czasie rzeczywistym bez obciążania systemów produkcyjnych.

Spójność transakcji. Utrzymanie granic zatwierdzenia transakcji, oraz właściwości ACID (atomowość, spójność, izolacja i trwałość) transakcji w trakcie przenoszenia między systemem źródłowym, a docelowym.  Zapewnienie zgodności i spójności referencyjnej danych w systemach głównych, zapasowych oraz w bazach danych raportów.

Integracja. Możliwość integracji z Oracle Data Integrator Enterprise Edition oraz uzupełnienia innych rozwiązań ETL. Za pomocą narzędzi adaptacji aplikacji Oracle GoldenGate możliwe jest przechwytywanie i dostarczanie danych do narzędzi komunikacyjnych opartych na Java Message Service, np. Oracle WebLogic, oraz przesyłanie zmienionych danych do Oracle Coherence w czasie rzeczywistym.

Obsługa elastycznej topologii sieci Przenoszenie danych w schemacie jedno źródło-jeden cel, jedno źródło-wiele celów, wiele źródeł-jeden cel, wiele źródeł-wiele celów, w konfiguracjach kaskadowych i dwukierunkowych.

Wykrywanie i rozwiązywanie konfliktów Umożliwia wykrywanie i rozwiązywanie konfliktów w konfiguracjach nadrzędnych, gdzie dwa systemy mogą modyfikować osobne wpisy w tej samej tabeli.

Infrastruktura oparta na zdarzeniach. Uruchamianie określonych działań na podstawie konkretnych działań bazodanowych, przechwyconych i zapisanych w plikach śladu.

Trasowanie i kompresja Wykorzystanie protokołu TCP/IP do przesyłania danych i eliminowania ograniczeń wynikających z odległości geograficznych. W trakcie trasowania dane poddawane są dodatkowej kompresji.

Szyfrowanie haseł. Bezpieczne przechowywanie haseł w narzędziu Oracle Credential Store bez konieczności określania kluczy szyfrujących.

Automatyczne zarządzanie pamięcią. Automatyczne dostosowanie pamięci transakcji na podstawie rozmiaru i liczby przechwytywanych transakcji.

Odzyskiwanie powiązane. Zapisywanie niezatwierdzonych operacji na dysku w celu umożliwienia szybkiego i łatwego odzysku danych dla długotrwałych transakcji na wypadek zatrzymania lub przerwania procesu replikacji.

Podsumowanie

Oracle GoldenGate 12c pozwala organizacjom w pełni wykorzystać wartość inwestycji w infrastrukturę IT oraz usprawnić operacje biznesowe poprzez zapewnienie stałego dostępu do kluczowych informacji w czasie rzeczywistym. Dzięki obsłudze szerokiego wachlarza scenariuszy stałego dostępu, tolerancji awarii oraz integracji danych, oprogramowanie zapewnia modułowy fundament, który w łatwy sposób można przeskalować na potrzeby stojących dziś przed przedsiębiorstwami wyzwań związanych z integracją dużych wolumenów danych przy niskim wpływie oraz replikacją danych.