Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń, skierujemy cię do odpowiedniego specjalisty w dziale technicznym
 

dyr. Działu Technicznego
tel. +48 502 361 458

PostgreSQL

PostgreSQL to obiektowo-relacyjny system baz danych obecny na rynku od ponad 30 lat, według Gartnera lider wśród rozwiązań open source. Baza dostępna jest również modelach komercyjnych opracowanych między innymi przez EnerpriseDB, 2ndQuadrant, PostgresPro. Ofertę samego silnika bazy danych uzupełnia oferta profesjonalnych dodatków w zakresie monitorowania, diagnostyki, optymalizacji i wielu innych, oferowanych m.in. przez firmę Cybertec. Nasz niezwykle doświadczony i certyfikowany zespół kompleksowo obsługuje klientów począwszy od instalacji, poprzez optymalizację, rozwiązywanie problemów i serwisowanie baz danych PostgreSQL.

 

Jako jedyna firma w Polsce wykorzystując rozwiązanie HVR potrafimy replikować dane z baz PostreSQL w czasie rzeczywistym nie wpływając na ich wydajność. Zasilamy w ten sposób systemy raportowe, odświeżamy środowiska testowe, budujemy kopie baz danych na wypadek awarii (w środowiskach on-premise i w chmurze), zapewniamy możliwość bezprzestojowych operacji serwisowych (np. upgrade’ów) na bazach PostgreSQL.

 

Możemy dla Ciebie zrealizować usługi:

  • replikacji i transformacji danych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem rozwiązania HVR,
  • kompleksowego zarządzania i serwisowania baz PostgreSQL,
  • projektowania i wdrażania architektury wysokiej dostępności,
  • identyfikacji i rozwiązywania problemów, w szczególności w przypadku krytycznych awarii,
  • migracji baz danych na nową infrastrukturę,
  • migracji danych w kontekście zmiany platformy bazy danych, w szczególności Oracle <-> PostgreSQL,
  • migracji baz danych PostgreSQL do chmury MS Azure w trzech modelach (maszyny wirtualne, PaS Azure Database for PostgreSQL, Citus),
  • we współpracy z firmą Cybertec dostarczamy specjalistyczne produkty w zakresie migracji, szyfrowania, maskowania, monitorowania, kompresji, harmonogramowania baz PostgreSQL.