Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń, skierujemy cię do odpowiedniego specjalisty w dziale technicznym
 

dyr. Działu Technicznego
tel. +48 502 361 458

IT@BANK: Szczęśliwa trzynastka?

Tegoroczna, trzynasta już, edycja rankingu firm IT pracujących na rzecz sektora finansowego obejmuje osiągnięcia roku 2017 oraz pierwszego półrocza 2018 r. W tym roku otrzymaliśmy 57 ankiet, na bazie których przygotowaliśmy tabele rankingowe i poniższy artykuł. Dane finansowe, jak również informacje, które dotyczą produktów bądź usług firm informatycznych pochodzą bezpośrednio od uczestników rankingu. Tym razem ankiet jest nieco więcej niż przed rokiem, kiedy to nadesłały je nam 52 przedsiębiorstwa. W bieżącej edycji nie zmieniamy zasad według, których je oceniamy.

Wiele pytań, niejednoznaczne odpowiedzi

Czy trzynastka może być szczęśliwa? Analiza otrzymanych od firm IT wyników za 2017 i połowę 2018 r. stawia przed nami wiele pytań, a tylko na niektóre znajdziemy jednoznaczną odpowiedź. Sektor IT jest w fazie wzrostu przychodów i konsolidacji wyników finansowych. Są symptomy przyspieszenia tempa wzrostu przychodów – siedmioprocentowy wzrost w 2017 i ponad dziesięcioprocentowy skok sprzedaży notowany dla pierwszego półrocza 2018 r. to powiew optymizmu. Ostatnio tendencje spadkowe w kategorii przychodów notowano w 2016 r. Ich wzrost w przypadku sektora finansowego wyniósł 5,8% w 2017 i 13,8% w pierwszej połowie 2018 r. Generalnie – obserwując wyniki ostatnich lat – można zauważyć wahania poziomu przychodów firm IT od sektora finansowego – lata wzrostu przeplatają się z tymi, w trakcie których uwidaczniają się tendencje spadkowe.

 

Znacznie mniej optymistyczny jest obraz wyników finansowych, które w 2017 r. spadły o ponad 40%, a w pierwszym półroczu 2018 r. o 8%. Czyli jest źle? Odpowiedź na to pytanie nie jest już jednak tak jednoznaczna – gorsze wyniki uzyskały dwie największe pod względem przychodów firmy uczestniczące w naszym rankingu. Najsilniej na wyniki analizowanych 57 firm wpłynęły w obecnej edycji dane Assecco Poland, która to spółka zanotowała silny spadek wyniku finansowego netto, a w 2017 r. również spadek przychodów. Z analizy sumarycznych rezultatów firm IT bez Assecco wynika, że nastąpił osiemnastoprocentowy spadek wyniku finansowego w 2017 r. i ponad dwukrotny jego wzrost w pierwszym półroczu 2018 r.

 

Dobre wyniki pierwszego półrocza br. to również efekt poprawy wyników wielu firm, w tym osiągnięcie dodatnich rezultatów netto wobec ujemnych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Cztery firmy prezentowane w naszym zestawieniu notowały ujemne wyniki finansowe, a w przypadku kolejnych dziewięciu nie mamy informacji o zyskach – pod względem dostępności danych sytuacja jest zbliżona do obserwowanej w rankingu ubiegłorocznym. Podsumowując, obraz sektora IT jest zróżnicowany, a jego perspektywy wydają się być obiecujące.

Kilka słów o metodologii

Kto wygrał tym razem – czyżby znowu Assecco Poland? Odpowiedź brzmi: tak, i to pomimo słabszych wyników w 2017 i w połowie 2018 r. Firma ta wciąż pozostaje wiodącym graczem na rynku, osiągającym bardzo wysokie wskaźniki rentowności, chociaż – przyznajmy – gorsze niż wcześniej. Zanim przejdziemy jednak do szczegółowego omówienia wyników głównego rankingu, rozpoczniemy od garści wskazówek metodologicznych.

 

Ocena firm oparta została na zestawie wskaźników kwantyfikujących liczbowo osiągnięcia danej instytucji w ostatnim pełnym roku obrachunkowym oraz w ostatnim półroczu. Wykorzystujemy zatem najświeższe dostępne wyniki i na ich podstawie wyliczamy oceny punktowe. W rankingu głównym oceniamy firmy za pięć wskaźników: bezwzględny poziom sprzedaży, udział przychodów od sektora finansowego, relację wydatków na badania i rozwój do przychodów, ważoną liczbę aktywnych klientów oraz wskaźnik rentowności netto. Podawana przez nas liczba klientów jest ważoną sumą bilansową instytucji finansowych według następujących zasad: banki o sumie bilansowej do 2 mld zł – waga 1; od 2 do10 mld zł – waga 5, ponad 10 mld zł – waga 10. Niebankowe instytucje finansowe będące klientami dostawały wagę 1 – niezależnie do wielkości.

 

Za każdy ze wskaźników firma otrzymuje ocenę punktową, oceniającą jak wygląda w danej kategorii na tle konkurentów. Punktacja ostateczna to suma ocen cząstkowych. Jeśli nie da się wyliczyć jakiegoś wskaźnika, firma otrzymuje za niego 0 punktów, nie ma punktów ujemnych. Uczestnikom rankingu opłaca się pokazać zarówno wyniki roczne, jak i obejmujące ostatni okres półroczny, gdyż w ocenie uwzględniamy lepszy wynik w punktacji poszczególnych wskaźników za cały rok obrachunkowy i za półrocze.

Primus inter pares

Tegoroczny zwycięzca rankingu głównego Assecco Poland pierwsze miejsce zajmuje już dwunasty raz z rzędu. Firma należy do liderów rynku, osiąga ponadprzeciętną rentowność, ma znaczący udział przychodów od sektora finansowego i inwestuje w przyszłość, ponosząc spore koszty związane z badaniami i rozwojem. W tym roku chwali się produktem Asseco Enterprise Banking Platform (Asseco EBP) dedykowanym dla przedsiębiorstw niezależnie od ich skali działania i specyfiki prowadzonej działalności. Produkt umożliwia m.in. sprawne zarządzanie płynnością finansową poprzez monitorowanie transakcji w różnych walutach, predykcję sald rachunków bankowych, zarządzanie środkami finansowymi oraz analizę przychodów i wydatków. Dzięki pełnemu widokowi wszystkich rachunków, użytkownik zyskuje kompletną wiedzę o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Asseco EBP pozwala również na usprawnienie kontaktu z bankiem czy procesu obsługi wniosków bankowych. Zapewnia przy tym integrację z systemami finansowo-księgowymi klientów korporacyjnych oraz bezpieczeństwo realizowanych transakcji.

Asseco Poland ma również produkt dedykowany dla banków spółdzielczych CUI.Ubezpieczenia. To kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia bankowi pełną automatyzację procesu również w obszarze raportowania. Jest zgodne z dominującym w świecie trendem bankowości omnikanałowej. To klient decyduje, w jakim kanale dostępu kupuje polisę – bankowości mobilnej, internetowej czy wreszcie tradycyjnie w oddziale banku. Dzięki CUI.Ubezpieczenia pracownik banku sprzedaje produkty ubezpieczeniowe w jednym systemie, niezależnie od ich liczby oraz ilości towarzystw ubezpieczeniowych, a klient bankowości internetowej dokonuje zakupu w ramach konta bankowego.

 

Pozycja druga, podobnie jak przed rokiem, przypadła ­Comarch SA. Krakowska spółka uzyskuje bardzo dobre wyniki we wszystkich ocenianych kategoriach. Widocznie słabsze dane w porównaniu do lidera uzyskała jedynie pod względem rentowności netto. Firma promuje obecnie Comarch Corporate Banking, platformę zaprojektowaną z myślą o dużych i średnich firmach, której odbiorcami są banki świadczące usługi na rzecz takich instytucji. Platforma jest dostępna w kanałach: internetowym – jako system bankowości transakcyjnej, mobilnym – jako narzędzie do zarządzania finansami dla managera w firmie oraz web service – jako rozwiązanie ułatwiające obsługę masowych transakcji płatniczych. Platformę zbudowano na bazie modułów, co umożliwia stopniowe wzbogacanie jej o nowe funkcje dostosowane do potrzeb danego banku. Drugim zachwalanym produktem firmy jest Comarch Anti-Money Laundering – oprogramowanie do wykrywania oszustw finansowych.

 

Na pozycji trzeciej ogólnego rankingu, podobnie jak rok temu, sklasyfikowana została Diebold Nixdorf Sp. z o.o. Do silnych stron firmy zaliczyć można wielkość bazy klientowskiej, wysoki poziom przychodów oraz relatywnie wysoki udział przychodów od sektora finansowego. W ankiecie nie wskazano najbardziej popularnych produktów i usług znajdujących się w ofercie. Wypada jedynie wspomnieć, że instytucja ta jest rozpoznawana głównie jako dostawca bankomatów i całej związanej z tą dziedziną infrastruktury.

Te co rosną i zarabiają

Zwycięzcą rankingu potencjału rozwojowego została Comarch SA, spółka zdobyła komplet punktów i awansowała z miejsca drugiego przed rokiem. Pozycja druga przypadła Diebold Nixdorf, a na miejscu trzecim znalazła się Blue Media SA, która ma w ofercie System Płatności BlueCash – jeden z najpopularniejszych obsługujących przelewy natychmiastowe. Z punktu widzenia klientów są one dodatkową usługą oferowaną przez banki, umożliwiającą szybkie przekazywanie środków. Dodatkowo spółka Blue Media od ponad 15 lat specjalizuje się w obsłudze SMS-ów autoryzacyjnych i współpracuje w tym zakresie z kilkunastoma bankami komercyjnymi oraz kilkudziesięcioma bankami spółdzielczymi.

Efektywność też się liczy

Efektywność jest jednym z najbardziej dynamicznych zestawień naszego rankingu. W obecnej edycji po raz kolejny mamy zmianę na pozycji lidera. Tym razem na najwyższym podium jest sklasyfikowana ATM SA, która minimalnie wyprzedza Assecco Poland SA. Na miejscu trzecim mamy debiutanta w naszym zestawieniu ­GoldenOre Sp. z o.o. Sp.k. Ubiegłoroczny lider efektywności, intive SA. znalazła się na miejscu czwartym. Cała czołówka zestawienia efektywności może się pochwalić bardzo wysoką rentownością i wysokim zyskiem (w wielkościach nominalnych). Żadna z firm nie zdobyła w tym roku kompletu 10 punktów, gdyż większość podmiotów sklasyfikowanych w czołówce tego rankingu nie podała informacji o strukturze bazy klientowskiej w segmencie instytucji finansowych.

Lider zestawienia ATM SA udostępnia fizyczną przestrzeń i/lub urządzenia techniczne w postaci serwerowni w celu umieszczenia i podłączenia sprzętu informatycznego. Na usługę poza miejscem (budynek, pomieszczenie, szafa itd.) składa się także dostarczenie zasilenia oraz zapewnienie optymalnych warunków środowiskowych. Sklasyfikowana na miejscu trzecim spółka GoldenOre oferuje m.in.: Oracle Golden Gate 12c – aplikację do przechwytywania, przekształcania i dostarczania danych o zmianach transakcji w czasie rzeczywistym, pozwalającą na dwukierunkową replikację danych na podstawie logu transakcji. Drugi produkt GoldenOre to Oracle Data Integrator służący do przemieszczania i przekształcania danych między platformami przedsiębiorstwa dzięki otwartej, zintegrowanej architekturze E-LT oraz rozszerzonej obsłudze big data.

Firmy skrojone na miarę sektora finansowego

Podrankingi firm pracujących na potrzeby sektora finansowego i banków spółdzielczych bazują na: bezwzględnym poziomie przychodów, udziale przychodów instytucji finansowych oraz liczbie klientów z tych segmentów (ważonej wielkością sumy bilansowej – patrz opis metodologiczny głównego rankingu). Wzorem ubiegłego roku w podrankingu pozycji w sektorze finansowym stosowany jest podział firm informatycznych na dwie grupy. W pierwszej pokazujemy firmy o bardziej tradycyjnym profilu, czyli oferujące oprogramowanie oraz integratorów. W grupie drugiej znajduje się cała reszta specjalizacji oraz te firmy, które określając to, czym się zajmują, wybrały kilka różnych kategorii. W rezultacie mamy czterech liderów podrankingu – po dwóch dla grupy instytucji finansowych i banków spółdzielczych.

Na najwyższym podium wśród firm pracujących na potrzeby sektora finansowego z grona dostawców oprogramowania i integratorów mamy w tym roku Blue Media SA, firmę która była w ubiegłym roku liderem w kategorii multispecjalizacja i inne kategorie. Ubiegłoroczny lider Comarch SA znalazł się na pozycji drugiej, a na miejsce trzecie awansowała Sii Polska Sp. z o.o. Wśród aktualnie promowanych produktów Sii Polska znajduje się aplikacja bankowa z obszaru ryzyka rynkowego, odpowiedzialna za miesięczne przygotowanie – na potrzeby wewnętrzne i raportowania regulacyjnego (KNF) – dwóch głównych metryk EaR (Earnings at Risk) i NPV (Net Present Value), dla wszystkich produktów i instrumentów bankowych w organizacji. Głównym założeniem aplikacji jest projekcja stóp procentowych na 36 miesięcy, opierająca się na scenariuszach szokowych dostarczonych przez KNF w celu wyliczenia prognozowanego oprocentowania dla każdego z nich produktów bankowych w przyszłości. Drugi produkt to autorskie rozwiązanie do zarządzania karierą. System stworzony przez Sii wspiera sprawną współpracę z kandydatami do pracy.

W podrankingu pozycji w sektorze finansowym dla firm nastawionych na multispecjalizację i zajmujących się innymi działaniami poza dostarczaniem oprogramowania i usługami integratorskimi pierwsze miejsce przypadło Diebold Nixdorf Sp. z o.o. przed Oracle Polska Sp. z o.o. i NCR Polska Sp. z o.o. Druga w zestawieniu firma oferuje Oracle ERP Cloud – aplikację przeznaczoną do zarządzania finansami, zaopatrzeniem i portfelem projektów w przedsiębiorstwie. Drugi z promowanych przez nią produktów to Oracle Customer Experience, czyli platforma do zunifikowanego zarządzania kontaktem z klientem w obszarach marketingu, sprzedaży oraz procesów obsługi klienta. Jest to system spajający w inteligentny sposób dane własne, dane partnerskie oraz informacje o zachowaniu online klienta, umożliwiający dostarczenie mu jednolitego zestawu danych.

Po raz piąty w ramach klasyfikacji dla podmiotów finansowych oddzielnie zestawiamy ranking dla firm obsługujących sektor banków spółdzielczych. W tym roku mamy w zestawieniu 22 firmy, które uzyskały przychody od sektora banków spółdzielczych, czyli o jeden podmiot mniej niż w rankingu ubiegłorocznym. Na pozycji lidera tego zestawienia (w segmencie dostawcy oprogramowania i integratorzy) trzeci raz z rzędu mamy SoftNet Sp. z o.o., która zdobyła w bieżącej edycji komplet możliwych do osiągnięcia punktów, a całość jej przychodów pochodzi od banków spółdzielczych. Firma zachwala swój BS MobileNet służący do autoryzacji operacji wykonywanych w systemach bankowości elektronicznej. Drugi jej produkt – BS MailNet jest aplikacją umożliwiającą obsługę korespondencji pomiędzy BS a jego klientami, pozwalającą jednocześnie na rezygnację z tradycyjnych listów wysyłanych pocztą. Na pozycji drugiej i trzeciej mamy podmioty z grupy Assecco, które aktywnie współpracują z sektorem banków spółdzielczych, ale dla nich z tej działalności pochodzi jedynie niewielki odsetek przychodów.

W tym roku doszło do zmiany na pozycji lidera wśród firm nastawionych na kilka rodzajów działalności (multispecjalizacja) oraz pracujących w innych segmentach niż dostawy oprogramowania i działalność integratorska na rzecz banków spółdzielczych. Pozycję pierwszą z kompletem punktów Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o., a ubiegłoroczna laureatka NCR Polska Sp. z o.o. znalazła się na miejscu drugim. Trzeci stopień podium przypadł Betacom SA. Klasyfikowana przed rokiem ex aequo na pozycji lidera spółka Diebold Nixdorf znalazła się tym razem na pozycji czwartej. Lider zestawienia – Novum – oferuje m.in. System obsługi zadań i dokumentów EOD Novum, zapewniający kompleksową obsługę banku w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego obiegu dokumentów. Pozwala on na usprawnienie obsługi pism, dokumentów niezbędnych w procesach bankowych, korespondencji, ofert, procedur itp. A także System zarządzania relacjami z klientem – Novum CRM, umożliwiający prowadzenie i planowanie działania w celu utrzymania i zarządzania relacjami z klientem.

Banki – wciąż jeszcze pożądany klient

Uczestnicy naszego rankingu to instytucje mocno związane z sektorem finansowym. I chociaż dla wielu z nich inne źródła przychodów są nawet bardziej istotne, to instytucje finansowe są ważnym klientem. Same firmy IT są przygotowane na współpracę, dysponując doświadczoną kadrą zdolną sprostać wysokim wymaganiom merytorycznym ze strony sektora. Chyba najbardziej obiektywnym miernikiem skali współpracy jest poziom przychodów z kontraktów z nim, a te – jak wspomniano wcześniej – podlegają znacznym fluktuacjom.

Sektor finansowy działa obecnie w bardzo dynamicznym otoczeniu regulacyjnym i rynkowym. Do niedawna tematami numer jeden były IFRS 9, dyrektywa PSD, RODO. To tylko wybrane przykłady z przeszłości. Sytuacja finansowa sektora bankowego również ewoluuje i chociaż wyniki finansowe są ciągle dobre, to nie bez znaczenia jest fakt, że zyski wypracowywać jest coraz trudniej, a banki podlegają stałej restrukturyzacji i przekształceniom. Chociaż przemiany własnościowe i połączenia instytucji wymagają wzmożonych nakładów na zmiany oprogramowania i infrastruktury IT, to klientów w sektorze bankowym jest coraz mniej, a ci co pozostają na rynku, są nastawieni na zmiany ewolucyjne – i to takie, które pozwolą na racjonalizację kosztów ich wprowadzania. Na pewno nie zabraknie inwestycji w kanały komunikacji z klientem nakierowane na zwiększanie poziomu sprzedaży. Sektor bankowy dalej będzie nastawiony na redukcję kosztów, w tym osobowych i wszystko to, co będzie sprzyjało automatyzacji procesów i ograniczaniu roli czynnika ludzkiego, będzie w obszarze zainteresowania największych instytucji finansowych.

 

Jak widać z naszego rankingu, rację bytu mają zarówno duże podmioty o ogromnym potencjale realizacji największych projektów IT, jak i małe niszowe firmy nastawione na wąską specjalizację. Powstają również – i rosną w siłę – podmioty IT tworzone przez firmy matki – głównie z Europy Zachodniej, które przenoszą część zadań własnych działów IT do Polski, będącej krajem ciągle tańszej, ale wysoko wykwalifikowanej kadry informatycznej. Jak długo tak będzie – nie wiadomo. Obecnie pracownicy IT to jedna z najbardziej rozpieszczanych przez pracodawców grup zawodowych w Polsce.