Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń, skierujemy cię do odpowiedniego specjalisty w dziale technicznym
 

dyr. Działu Technicznego
tel. +48 502 361 458

Raportowanie w czasie rzeczywistym

 

Już w 1999 roku Peter F. Drucker pisał,  iż „nadchodzi wielka rewolucja informacyjna”. Jej zarzewiem stał się świat biznesu, ale już niebawem, fala rewolucyjnych zmian zaleje wszystkie instytucje współczesnego społeczeństwa i radykalnie przewartościuje znaczenie informacji, zarówno w odbiorze organizacyjnym, jak i jednostkowym. Wielka rewolucja informacyjna nadeszła, jesteśmy jej świadkami.

Dane i wynikające z nich informacje, to zasoby strategiczne niemal każdej organizacji. Gromadzenie ich, to początek drogi, na której czekają wyzwania związane z ich efektywnym przetwarzaniem. Dynamika systemu gospodarczego, w którym żyjemy determinuje potrzebę jak najszybszego konsumowania posiadanych danych, transformowania ich w informacje, dzielenie się z klientami, partnerami i przekuwania w decyzje biznesowe. Niemal w każdym sektorze rynku zauważa się trend przetwarza danych w czasie rzeczywistym, co stoi u podstaw przedsiębiorstwa czasu rzeczywistego (Real-Time Enterprise). W prostym ujęciu – oczekiwaniem jest, aby bez względu na różnorodność technologiczną i biznesową systemów informatycznych oraz ich lokalizacje, aktualne dane były dostępne „tu i teraz”. Jest to oczekiwaniem zarówno samych przedsiębiorstw, jak i ich klientów.

Aktualne dane dostępne „tu i teraz”
–  to oczekiwanie zarówno samych przedsiębiorstw, jak i ich klientów.

W odpowiedzi na wymagania rynku zbudowaliśmy unikatowe kompetencje w zakresie integracji danych w czasie rzeczywistym. Dostarczamy klientom rozwiązania, które umożliwiają analizowanie i raportowanie danych odświeżanych co kilka sekund, niezależnie od liczby, lokalizacji geograficznej i różnorodności technologicznej systemów informatycznych, z których pochodzą. Zrealizowaliśmy niemal wszystkie wdrożenia tej klasy rozwiązań w Polsce. Sukcesy naszych klientów oraz nasze doświadczenia wskazują, iż przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym stwarza możliwość m.in.:

  • śledzenie operacji biznesowych online
  • dzięki aktualnym informacjom – podejmowanie niespóźnionych decyzji biznesowych i natychmiastowe reagowanie na określone zdarzenia
  • bezzwłoczną wymianę danych w ramach procesów biznesowych realizowanych przez klientów i partnerów
  • udostępnianie bez opóźnień i zawsze aktualnych danych klientom i partnerom
  • optymalizacja procesów zasilania i transformacji danych w systemach raportowych

Pracujemy w oparciu o najlepsze rozwiązania na rynku. Jako pierwsi na świecie zostaliśmy certyfikowani przez Oracle oraz jako w pierwsi w Polsce uzyskaliśmy partnerstwo firmy HVR.