Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń, skierujemy cię do odpowiedniego specjalisty w dziale technicznym
 

dyr. Działu Technicznego
tel. +48 502 361 458

GDPR conference

Security and Data Governance – Aspekty prawne i technologiczne

We have the pleasure of inviting you to a conference organized by Goldenore and featuing the participation of Oracle Polska and Wierzbowski Eversheds Sutherland. The conference will cover legal aspects of the GDPR in the context of the latest regulations, and the business and technological approach to data management and data security based on Oracle tools.

Agenda

 

09:00 – 09:30 Rejestracja

 

09:30 – 10:30 Prawne aspekty ochrony danych osobowych w świetle Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

 

Gerard Karp, partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland

• Zakres stosowania RODO, zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
• Prawa podmiotów danych m.in. nowe prawa do bycia zapomnianym i do przeniesienia danych, a także profilowanie i zautomatyzowane decyzje
• Obowiązki administratorów
• Nowości w bezpieczeństwie przetwarzanych danych osobowych takich jak privacy by design & privacy by default, Data Protection Impact Assessment oraz nowa rola Inspektora Ochrony Danych
• Skutki naruszenia przepisów Rozporządzenia, w szczególności nowe, wielomilionowe kary administracyjne
• Transfer danych do krajów trzecich,0250
• Współpraca z organami nadzorczymi

 

10:30 – 12:30 Ochrona repozytorium bazodanowego

 

Krzysztof Grabczak, Security and Identity Governance Director, Oracle Polska
Marcin Ładak, OCM, Ekspert Goldenore
Marek Domański, OCP, Ekspert Goldenore

• Zagrożenie utraty poufności informacji w repozytoriach zbiorów danych osobowych – słabości technologiczne
• Zagrożenie nadmiarowych uprawnień systemowych
• Zagrożenia związane z komunikacją między aplikacją, a repozytorium zbiorów danych osobowych
• Anonimizacja środowisk testowo-developerskich
• Kontrola kont uprzywilejowanych

 

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa

 

13:00 – 15:30 GDPR and Data Governance

 

Milomir Vojvodic, Business Development Director, Oracle DIS EMEA
Magdalena Bartnik, Integration Solutions Sales Manager, CEE, Oracle
Lukasz Szewczyk, Solution Architect, Goldenore
Sebastian Gawęda, Solution Architect, Goldenore

• GDPR and data management
• 10 data management imposed activities by GDPR and which one goes first
• GDPR and data governance
• Establishing data governance policies & procedures and how to start
• Creating cross-functional data governance teams as collaborative assembly lines to support GDPR
• GDPR and customer centricity
• Self-Service APIs (with data governance), master data management suite versus do-it-yourself MDM

 

15:30 – 16:30 Obiad, zakonczenie spotkania

DATA I MIEJSCE

14.09.2017 – 9:00 – 16:30
Oracle Polska, Przyokopowa 31, VI Floor, 00-001 Warszawa, Polska